1 gösteriliyor – 22 sonuçtan 9

 


OSGB Hizmeti, iş hayatını verimliliğe çevirecek anlayışı hayata geçirmek için, OSGB Firmaları ve işverenleri ücretsiz olarak buluşturuyor.

OSGB Kime Denir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin kısaltması olan OSGB, tek işçinin dahi çalıştığı tüm işyerlerine, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. OSGB’nin yasal olarak açılımı ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, mevzuatın gerektirdiği tüm tıbbi ve fiziki donanımlara sahip, işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti için kurulan özel kuruluşlardır

OSGB Hizmeti Nedir?

OSGB Hizmeti, bir işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ya da sayılmayan tüm işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetleri veren kuruluşlardır. Bu hizmetler;

 • İş Güvenliği Uzmanı hizmeti
 • İşyeri Hekimliği hizmeti
 • DSP (Diğer Sağlık Personeli) hizmeti
 • Periyodik muayene hizmeti
 • İSG eğitimi hizmeti
 • Uzaktan Online İş Güvenliği Eğitimi
 • Risk Analizi hizmeti
 • Periyodik ortam ölçüm hizmeti
 • Acil durum planı hizmeti
 • PKD (Patlayıcıdan Korunma Dökümanı) hizmeti
 • Çalışan sağlık raporu hizmeti
 • Diğer iş güvenliği hizmetleri

OSGB Firmaları Nasıl Çalışır?

OSGB, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin “İşyeri Hekimi“, “İş Güvenliği Uzmanı” ve “Diğer Sağlık Personeli” nin oluşturduğu özel kuruluşlardır. Ortak Sağlık ve Güvenlik OSGB Firmaları işverenlerin ve çalışanların katılımı ile güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken isg önlemlerine katkı sağlarlar. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) kapsamında görev yapan bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin risk değerlendirmesi de dâhil bir işyerine hizmet verebilmesi için, o işyerinin tehlike sınıfına uygun sertifikaya sahip olması ve İSG-KÂTİP üzerinde tanımlı olacak şekilde o işyerinde görevlendirilmiş olması gerekmektedir.

OSGB Firmaları Farklı Bir Hizmet Verebilir mi?

OSGB Firmaları, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar. Ancak, ilgili kurum ve kuruluşların izinlerini almak ve Genel Müdürlükten onay almak şartıyla, OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanımı OSGB’nin faaliyet gösterdiği adreste bulundurabilir ve ilgili personeli bünyesinde çalıştırabilirler.

OSGB Firmaları Sağlık Raporu Verebilir mi?

OSGB firmaları içerisinde işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu olduğu için Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri sağlık raporu verebilir. Uluslararası standartlar gereği ülkemizin de taraf olduğu işyeri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde işyeri hekimi uygulaması halen yürürlükte bulunan bir uygulamadır. Sağlık raporlarının geçerliliği tehlike sınıflarına göre değişmektedir;

 • Az Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 5 yıl
 • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 3 yıl
 • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 1 yıl geçerlidir.

OSGB Firmaları

Türkiye’de ortalama % 80’in üzerinde KOBİ’ler bulunmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerin İSG ehizmetleri genel olarak OSGB firmaları tarafından karşılanmaktadır. Ülkemizdeki OSGB firmaları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vererek, çalışanların sağlığını zarara uğratabilecek riskleri önleyebilirler. Bununla birlikte çalışırken güvenli ve rahat bir ortamda bulunduklarını hisseden çalışanlar ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin korunmasını sağlayabilirler

İş güvenliği, sadece çalışanı etkileyen bireysel bir kavram değil, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ölçütü, sağlıklı bir bireyin yetiştireceği yeni nesillerin bilinç düzeyi ile sağlıklı ve mutlu bir toplumu ifade etmektedir. Bunun sağlanabilmesi için mavi ya da beyaz yaka, işçi ya da memur ayrımı yapılmadan; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek düzeyde garanti altına alınması gerekmektedir

İşletmelere Online İSG Eğitimi

OSGB Hizmeti uygulamasında, işletme çalışanlarından tehlike sınıflarına göre 25 kişiye kadar sertifikalı Online İSG Eğitimi uygulaması ücretsiz olarak verilecektir.

İşveren OSGB Hizmeti Uygulaması

Ücretsiz isg eğitimlerini kullanabilmek için İşveren hesabı oluşturmanız ve OSGB Hizmeti uygulaması üzerinde bulunan Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri almanız yeterli olacaktır. Online İSG Eğitimi uygulamasından yapılacak eğitimler sertifikalı ve kişiye özel olarak tanımlanacaktır. Personel tanımlamaları OSGB firmaları üzerinden tarafımıza gönderilecektir. İSG eğitimleri tanımlanan kullanıcılara bir (1) yıl süreyle tanımlanır.

Online İSG Eğitimi Kullanım Şartları

 • İşletmelerin OSGB Hizmeti üzerinde işveren hesaplarının bulunması gereklidir.
 • İşletmeler iş güvenliği hizmetlerini OSGB Hizmeti üzerinden talep etmelidir (Hizmet talepleri ücretsizdir). OSGB Hizmti üzerinde bulunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri arasından seçtiği OSGB ile anlaşma yapması durumunda tehlike sınıfına göre aşağıda belirtilen kişi kadar Online İSG EĞİTİMİ kullanımına hak kazanılır.
  • Az tehlikeli sınıf : 20 kişi
  • Tehlikeli sınıf : 10 kişi
  • Çok tehlikeli sınıf : 5 kişi
 • Her işletmenin bir kez kayıt hakkı mevcuttur.
 • Kullanıcı tanımlamaları işletmeler tarafından OSGB aracılığı ile tarafımıza anlaşma sağlanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde e-posta ile bildirilmelidir. 30 günden sonraki bildirimler işleme alınmayacaktır.
 • Kullanıcı tanımlamalarında TC kimlik numarası esas alınır ve tehlike sınıfına göre belirtilen kişi kadar bir (1) yıl tanımlanır.
 • Kullanıcılar tehlike sınıfına ait tüm eğitimleri ve yeni gelecek eğitimleri bir (1) yıl kullanabilirler.
 • Kullanıcı bahse konu işletmeden ayrıldığında, işletme tarafından bildirilmesi durumunda kullanıcı girişi sistemden kapatılır.
 • Ayrılan kullancının yerine yeni kullanıcı eklenmez. Mevcut kullanıcının bilgileri veri tabanlarında 5 yıl süreyle saklanır.
 • İşletme ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi OSGB Hizmeti’nden ayrıldığında Online İSG Eğitimi hizmetleri de kapatılır.