Avis OSGB

Onaylı Firma
İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
13 Nisan 2014

OSGB Hakkında

Avis OSGB olarak, alanında uzman kadrolarımızla, İstanbul, Kocaeli bölgelerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini birinci sınıf hizmet anlayışıyla çözüyoruz.

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi iş verimliliğini arttırmada ve işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.

Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranışlar kazandırmaktır

Son dönemde uluslararası düzeyde güvenlik bilincinin ve önleme kültürünün oluşturulmasına verilen önem artmıştır. Bu yeni anlayış içinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” önemli bir uygulama basamağını oluşturmaktadır. Çünkü eğitim yolu ile kişinin edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürerek davranış değişikliğinin sağlanması, böylece iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin doğru davranış modellerinin kazandırılması mümkündür

Yetkili Kişi
Bilal Ihlamur
A Sınıfı İGU Sayısı
2
B Sınıfı İGU Sayısı
4
C Sınıfı İGU Sayısı
5
İşyeri Hekimi
3
DSP
2

Lokasyon