1 gösteriliyor – 22 sonuçtan 9

 


OSGB Kime Denir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin kısaltması olan OSGB, tek işçinin dahi çalıştığı tüm işyerlerine, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. OSGB’nin yasal olarak açılımı ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, mevzuatın gerektirdiği tüm tıbbi ve fiziki donanımlara sahip, işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti için kurulan özel kuruluşlardır

OSGB Hizmeti Nedir?

OSGB Hizmeti, bir işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ya da sayılmayan tüm işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetleri veren kuruluşlardır. Bu hizmetler;

 • İş Güvenliği Uzmanı hizmeti
 • İşyeri Hekimliği hizmeti
 • DSP (Diğer Sağlık Personeli) hizmeti
 • Periyodik muayene hizmeti
 • İSG eğitimi hizmeti
 • Uzaktan Online İş Güvenliği Eğitimi
 • Risk Analizi hizmeti
 • Periyodik ortam ölçüm hizmeti
 • Acil durum planı hizmeti
 • PKD (Patlayıcıdan Korunma Dökümanı) hizmeti
 • Çalışan sağlık raporu hizmeti
 • Diğer iş güvenliği hizmetleri

OSGB Firmaları Nasıl Çalışır?

OSGB, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin “İşyeri Hekimi“, “İş Güvenliği Uzmanı” ve “Diğer Sağlık Personeli” nin oluşturduğu özel kuruluşlardır. Ortak Sağlık ve Güvenlik OSGB Firmaları işverenlerin ve çalışanların katılımı ile güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken isg önlemlerine katkı sağlarlar. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) kapsamında görev yapan bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin risk değerlendirmesi de dâhil bir işyerine hizmet verebilmesi için, o işyerinin tehlike sınıfına uygun sertifikaya sahip olması ve İSG-KÂTİP üzerinde tanımlı olacak şekilde o işyerinde görevlendirilmiş olması gerekmektedir.

OSGB Firmaları Farklı Bir Hizmet Verebilir mi?

OSGB Firmaları, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar. Ancak, ilgili kurum ve kuruluşların izinlerini almak ve Genel Müdürlükten onay almak şartıyla, OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanımı OSGB’nin faaliyet gösterdiği adreste bulundurabilir ve ilgili personeli bünyesinde çalıştırabilirler.

OSGB Firmaları Sağlık Raporu Verebilir mi?

OSGB firmaları içerisinde işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu olduğu için Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri sağlık raporu verebilir. Uluslararası standartlar gereği ülkemizin de taraf olduğu işyeri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde işyeri hekimi uygulaması halen yürürlükte bulunan bir uygulamadır. Sağlık raporlarının geçerliliği tehlike sınıflarına göre değişmektedir;

 • Az Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 5 yıl
 • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 3 yıl
 • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 1 yıl geçerlidir.

OSGB Firmaları

Türkiye’de ortalama % 80’in üzerinde KOBİ’ler bulunmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerin İSG ehizmetleri genel olarak OSGB firmaları tarafından karşılanmaktadır. Ülkemizdeki OSGB firmaları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vererek, çalışanların sağlığını zarara uğratabilecek riskleri önleyebilirler. Bununla birlikte çalışırken güvenli ve rahat bir ortamda bulunduklarını hisseden çalışanlar ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin korunmasını sağlayabilirler

İş güvenliği, sadece çalışanı etkileyen bireysel bir kavram değil, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ölçütü, sağlıklı bir bireyin yetiştireceği yeni nesillerin bilinç düzeyi ile sağlıklı ve mutlu bir toplumu ifade etmektedir. Bunun sağlanabilmesi için mavi ya da beyaz yaka, işçi ya da memur ayrımı yapılmadan; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek düzeyde garanti altına alınması gerekmektedir