Artı Hedef OSGB

Konya OSGB & İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

OSGB Hakkında

Konya Artı Hedef OSGB olarak, Konya OSGB, Karaman OSGB ve Aksaray OSGB bölgelerinde, şirketlerin özel ihtiyaçlarına uygun butik çözümler üretmek konusunda önemli bir deneyim ve bilgi birikimine ulaşmıştır. Konya OSGB; zincir yapıya sahip ulusal şirketlere yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde, şirketlerin  kapasite ve sunduğu hizmet çeşitliliklerini inceleyerek etkin çözümler sunmaktadır.

Artı Hedef OSGB

Konya Artı Hedef OSGB, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile iş verimliliğini arttırmada ve işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır. Artı Hedef OSGB olarak iş güvenliği bilincinin ve iş kazası önleme kültürünün oluşturulmasına büyük önem vermekteyiz. Bu anlayış içerisinde iş güvenliği hizmetleri bizim için önemli bir uygulama basamağını oluşturmaktadır. Amacımız eğitimlerimizde çalışanlarımıza iş güvenliği kültürünü vererek, kişinin edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürmesini sağlamaktır. Böylece iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin doğru davranış modellerinin kazandırılması mümkündür

Artı Hedef OSGB Hizmet Bölgeleri

Artı Hedef OSGB olarak Konya başta olmak üzere aşağıdaki bölgelere iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermekteyiz. 

 • Konya OSGB ve İş Güvenliği Hizmetleri
 • Karaman OSGB ve İş Güvenliği Hizmetleri
 • Aksaray OSGB ve İş Güvenliği Hizmetleri

Artı Hedef OSGB Hizmetleri

Standart olarak verdiğimiz OSGB Hizmetlerimiz

 • İSG hizmetleri
 • İşyeri Hekimliği
 • DSP hizmetleri
 • Periyodik muayene
 • Yüzyüze çalışan eğitimi
 • Online İSG Eğitimi
 • Sağlık Raporu
 • Risk Analizleri
 • Periyodik ortam ölçümleri
 • Acil durum planları
 • PKD hizmetleri

 

Artı Hedef OSGB

 

 • Çalışma verimini arttırmak.
 •  

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

   

  OSGB Nedir?

  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin kısaltması olan OSGB, tek işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ya da sayılmayan her türlü iş yerine, iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Bu konuyla ilgili hazırlanan yönetmelik sonrası getirilen zorunluluklar OSGB’nin önemini daha da artırmıştır.

  OSGB’nin yasal olarak açılımı ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, mevzuatın gerektirdiği tüm tıbbi ve fiziki donanımlara sahip, işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti için kurulan özel kuruluşlardır.

  OSGB Firmaları Ne İş Yapar?

  Ortak Sağlık ve Güvenlik OSGB Firmaları işverenlerin ve çalışanların katılımı ile güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken isg önlemlerine katkı sağlarlar.

  OSGB’ lerden Alınan İş Güvenliği Hizmetlerinin Geçerliliği Nedir?

  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) kapsamında görev yapan bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin risk değerlendirmesi de dâhil bir işyerine hizmet verebilmesi için, o işyerinin tehlike sınıfına uygun sertifikaya sahip olması ve İSG-KÂTİP üzerinde tanımlı olacak şekilde o işyerinde görevlendirilmiş olması gerekmektedir.

  OSGB kapsamında görev yapan bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin risk değerlendirmesi de dâhil bir işyerine hizmet verebilmesi için, o işyerinin tehlike sınıfına uygun sertifikaya sahip olması ve İSG-KÂTİP üzerinde tanımlı olacak şekilde o işyerinde görevlendirilmiş olması gerekmektedir

  OSGB’ler Farklı Bir Hizmet Verebilirler mi?

  OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar. Ancak, ilgili kurum ve kuruluşların izinlerini almak ve Genel Müdürlükten onay almak şartıyla, OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanımı OSGB’nin faaliyet gösterdiği adreste bulundurabilir ve ilgili personeli bünyesinde çalıştırabilirler.

  OSGB Firmaları İşe Giriş Sağlık Raporu Verebilir mi?

  OSGB firmaları içerisinde işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu olduğu için Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri sağlık raporu verebilir. Uluslararası standartlar gereği ülkemizin de taraf olduğu işyeri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde işyeri hekimi uygulaması halen yürürlükte bulunan bir uygulamadır. Sağlık raporlarının geçerliliği tehlike sınıflarına göre değişmektedir;

  • Az Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 5 yıl
  • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 3 yıl
  • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 1 yıl geçerlidir.

  İş güvenliği, işçilerin iş ortamında karşılaşabilecekleri tehlikelerin, yok edilmesi veya azaltılması için getirilen yükümlülüklerden oluşan teknik kuralların bütününü ifade eden, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltan bir bilim dalıdır.

  Neden İş Güvenliği

  OSGB ve İş Güvenliği

  Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

  Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

  Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

  Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

  OSGB Firmaları

  Türkiye’de ortalama % 80’in üzerinde KOBİ’ler bulunmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerin İSG ehizmetleri genel olarak OSGB firmaları tarafından karşılanmaktadır. Ülkemizdeki OSGB firmaları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vererek, çalışanların sağlığını zarara uğratabilecek riskleri önleyebilirler. Bununla birlikte çalışırken güvenli ve rahat bir ortamda bulunduklarını hisseden çalışanlar ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin korunmasını sağlayabilirler.

   

  OSGB Firmaları, yaptıkları hizmetleri ticaret kapısı olarak görmek yerine, profesyonel bir şekilde eğitim odaklı çalışma yapmaları, toplumsal kültürün gelişmesinde ileriye dönük olumlu gelişmelere neden olacaktır.

  Hüseyin KARACA / NİG Akademi Başkanı

  İş güvenliği, sadece çalışanı etkileyen bireysel bir kavram değil, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ölçütü, sağlıklı bir bireyin yetiştireceği yeni nesillerin bilinç düzeyi ile sağlıklı ve mutlu bir toplumu ifade etmektedir. Bunun sağlanabilmesi için mavi ya da beyaz yaka, işçi ya da memur ayrımı yapılmadan; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek düzeyde garanti altına alınması gerekmektedir.

  İşverenin İş Güvenliği Sorumlulukları

  Olası bir iş kazası sadece çalışana zarar vermez. İş kazası geçiren bir çalışan işveren için kayıp adam/saat anlamına gelir. O nedenle işveren gözüyle bakıldığında kaza hem verimliliği düşürür hem de kayıp iş gücü ve artan maliyetleri de etkiler. Bir diğer önemli hususta; iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan moral ve motivasyon eksikliği, direkt olarak çalışma verimini de düşürmektedir. Kendisini güvenli bir çalışma ortamında hissetmeyen çalışanların çalışma istekleri düşecektir. Bu da işverenler için olumsuz sonuçlar doğurmasına neden olacaktır.

  İşverenin Genel Sorumlulukları;
  1. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlülüdür
  2. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim / uzaktan online isg eğitimi ve bilgi verilmesi gibi her türlü tedbirin alınması, bunlara dair organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmasını ya da yaptırılmasını sağlamakla yükümlüdür.
  3. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar
  4. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
  5. Çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
  6. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
  7. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
  8. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
  9. Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.

  İşverenin genel sorumlulukları ve yükümlülükleri için TIKLAYINIZ

  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

   

  Yetkili Kişi
  Ali Bey
  A Sınıfı İGU Sayısı
  2
  B Sınıfı İGU Sayısı
  2
  C Sınıfı İGU Sayısı
  3
  İşyeri Hekimi
  2
  DSP
  2

  Lokasyon