OSGB’ler için KEP Uyarısı

OSGB'ler için KEP Uyarısı

Ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve eğitim kurumları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan idari işlemler ve diğer yazışmaların kayıtlı elektronik posta sistemi (KEP) üzerinden mutlaka takibinin yapılması gerektiği uyarısı yapıldı.

OSGB’ler için KEP Uyarısı

Müdürlükten yapılan açıklama şöyle;

Ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve eğitim kurumları ile ilgili Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan idari işlemler ve diğer yazışmalar kayıtlı elektronik posta sistemi (KEP) üzerinden yapılmaktadır. KEP ile alakalı mevzuat gereği tarafınızca Genel Müdürlüğümüze bildirilen KEP adreslerinize gönderilen tebligatlar, “muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır (3185 Sayılı Tebligat Kanunu, Madde 7/a).” Ancak bazı OSGB ve eğitim kurumları tarafından KEP adreslerinin kontrol edilmediği ve Genel Müdürlüğümüzce uygulanan idari işlemlerden habersiz olunduğu, bunun neticesinde de yasal süreler içinde itirazların yapılamadığı, istenilen bilgi belgelerin Genel Müdürlüğümüze süresi içinde gönderilmediği görülmektedir.

KEP üzerinden tarafınıza gönderilen tebligatlar mevzuat gereği tebliğ edilmiş sayılacağından tarafınıza başka herhangi bir hatırlatma yapılmayacak olup itiraz edilmediği takdirde tarafınıza uygulanan idari işlemler kesinleşmiş olacaktır. Bu itibarla, mağduriyet yaşanmaması açısından KEP adreslerinizin rutin olarak kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

OSGB Hizmeti

OSGB Hizmetleri ile Türkiye'nin her bölgesinde profesyonel İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini NİG Akademi güvencesi ile % 100 güvenle alabilirsiniz.

Yorum Yap