İş güvenliği işaretleri

İş güvenliği işaretleri, 3 ana başlık altında incelenebilir; Yasaklayıcı işaretler, emredici işaretler ve uyarıcı işaretler. Bunların haricinde bir de ilkyardım ve yangın işaretleri mevcut.

İşaretler nasıl olacak?

28762 sayılı Güvenlik İşaretleri yönetmeliğine göre tüm işaretlerin bir takım standartları mevcuttur. Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılır.

 • Kırmızı renkli işaretler Yasak/tehlike alarmı ve yangınla mücadele için kullanılır. Dur, kapat, tahliye et gibi.
 • Sarı renkli işaretler Uyarı işaretleridir. Dikkatli ol, önlem al, kontrol et gibi.
 • Mavi renkli işaretler Zorunluluk işaretidir. Kişisel Koruyucu Donanım Kullan, Baret Tak, Edliven Giy gibi.
 • Yeşil renkli işaretler Acil çıkış ve ilkyardım işaretleridir. Çıkış yeri, kapılar,ekipman, tesisler gibi.

İşaretler için önlemler;

 • Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmez.
 • Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmaz
 • Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmaz
 • Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmaz
 • İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli sayıda olması, uygun bir şekilde yerleştirilmesi, bakım ve onarımının iyi yapılması ve doğru çalışması önemlidir.
 • İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler, tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenir.
 • Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin başka bir şekilde önlenememesi durumunda, işaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalışması sağlanır.
 • Işıklı işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması, yapılacak işin veya hareketin başlayacağını belirtir. Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalışmasına devam edecektir. Işıklı işaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar çalışabilir olmalı
 • Kişisel koruyucu kullanımından kaynaklanan hususlar da dahil olmak üzere, çalışanların görme ve işitmelerine engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili işaretlerin güçlendirilmesi veya değiştirilmesi için gerekli önlemler alınır.
 • İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
 • İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılır.

İş Güvenliği İşaretleri

Yasaklayıcı İşaretleri

Temel nitelikler

– Daire biçiminde,

– Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)

Sigara içilmez
Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır
Yaya Giremez
Yaya Giremez
Suyla Söndürmek Yasaktır
Suyla Söndürmek Yasaktır
Yetkisiz Kimse Giremez
Yetkisiz Kimse Giremez
İş Makinası Giremez
İş Makinası Giremez
İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Dokunma

Uyarı İşaretleri

Temel nitelikler

– Üçgen şeklinde

– Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

Parlayıcı Madde
Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı
Patlayıcı Madde
Patlayıcı Madde
Toksik Madde
Toksik (Zehirli) Madde
Radyoaktif Madde
Radyoaktif Madde
Asılı Yük
Asılı Yük
İş Makinası
İş Makinası
Elektrik Tehlikesi
Elektrik Tehlikesi
Tehlike
Tehlike İşareti
Lazer Işını
Lazer Işını
Oksitleyici Madde
Oksitleyici Madde
iyonlaştırıcı madde
iyonlaştırıcı madde
Manyetik Alan
Kuvvetli Manyetik Alan
Engel
Engel İşareti
Düşme Tehlikesi
Düşme Tehlikesi
Biyolojik Risk
Biyolojik Risk
Düşük Sıcaklık
Düşük Sıcaklık
Tahriş Edici Madde
Zararlı ve Tahriş Edici Madde
Aşındırıcı Madde
Aşındırıcı Madde

Emredici İşaretler


Temel nitelikler

– Daire biçiminde,

– Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)

Gözlük Kullan
Gözlük Kullan
Baret Tak
Baret Tak
Maske Kullan
Maske Kullan
İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
İş Ayakkabısı Giy
Yaya Yolunu Kullan
Yaya Yolunu Kullan
Koruyucu Elbise Giy
Koruyucu Elbise Giy
Yüz Siperi Kullan
Yüz Siperi Kullan
Emniyet Kemeri Kullan
Emniyet Kemeri Kullan
Kulak Koruyucu Tak
Kulak Koruyucu Tak
Genel emredici işaret
Genel emredici işaret (gerektiğinde başka işaretle birlikte kullanılacaktır)

Mühendisler Elektrik ile İlgili Tesisatın Periyodik Kontrollerini Yapabilir mi?


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Temel nitelikler

– Dikdörtgen veya kare biçiminde,

– Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Acil Çıkış ve Kaçış Yolu
Yön İşaretleri
Yön İşaretleri
Yön İşaretleri
Yön İşaretleri
İlk Yardım resmi
İlk Yardım işareti
Sedye
Sedye
Güvenlik Duşu resmi
Güvenlik Duşu resmi
Göz Duşu resmi
Göz Duşu
Acil telefon resmi
Acil telefon işareti

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülüğü Nedir?


Yangınla Mücadele İşaretleri

Temel nitelikler

– Dikdörtgen veya kare biçiminde,

– Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

Yangın Hortumu
Yangın Hortumu
Yangın Merdiveni
Yangın Merdiveni
Yangın Söndürme Cihazı
Yangın Söndürme Cihazı
Acil Yangın Telefonu işareti
Acil Yangın Telefonu işareti
Yön İşaretleri
Yön İşaretleri

İş_Kazası Kapsamına Giren Durumlar


Engeller ve Tehlikeli Yerlerde Kullanılan İşaretler

1.1. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenir.

1.2. İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olur.

1.3. Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanır.

1.4. Örnek:

Tehlike Şerit
 1. Trafik yollarının işaretlenmesi

2.1. Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, çalışanların korunmasını gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilir.

2.2. Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilir.

2.3. Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa, uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenir.

Tehlike İşaretleri
Tehlike İşaretleri
dikey manevra işaretleri
dikey manevra işaretleri
Yatay Hareketler
Yatay Manevara Hareketleri
manevra işaretleri
manevra işaretleri
Tehlike-Manevra

nedenisguvenligi.com‘dan izin alınarak yayınlanmıştır.

OSGB Hizmeti

OSGB Hizmetleri ile Türkiye'nin her bölgesinde profesyonel İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini NİG Akademi güvencesi ile % 100 güvenle alabilirsiniz.

Yorum Yap